ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน เขต อบต.บึงคำพร้อย

ชุดกีฬาโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ อบต. บึงคำพร้อย