ผู้บริหาร

นางบุษบา นาคพุทธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/09/2019
ปรับปรุง 13/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 39697
Page Views 44066
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
4 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
5 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099
19 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
21 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
29 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
34 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
36 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
37 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
38 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
50 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
52 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
59 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
60 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
61 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
64 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
66 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
67 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495210
69 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
71 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
73 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
75 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
77 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
78 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
79 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
80 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021179358
82 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
85 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
86 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
87 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
88 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
89 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
93 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
97 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
99 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
103 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
107 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
110 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
111 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนคลองสิบสาม หนองสามวัง หนองเสือ