ผู้บริหาร

นางบุษบา นาคพุทธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/09/2019
ปรับปรุง 29/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 99028
Page Views 113295
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
10 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
14 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
30 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
44 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
46 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
60 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
61 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
64 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
66 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
71 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
72 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
77 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
78 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
79 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
81 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
84 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
86 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
87 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
88 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
89 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
95 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
101 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 089-4913204
104 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 021-153-5889
115 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
117 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ