ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำตามรูปแบบPLC ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มทร.เป็นพี่เลี้ยง
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:26  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานีเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:22  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีหนองเสือ(ผู้บริหาร) ประจำปี ๒๕๖๐ อ.หนองเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:22  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี ๒๕๕๙ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:22  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:22  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..