สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
ตราประจำโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
“ ชมพู – ขาว ”
สีชมพู   หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์
สีขาว    หมายถึง  ความดี ความสำเร็จ