กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายลิขิต ขาวสอาด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0809127854
อีเมล์ : likitpu1989@gmail.com