ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 18 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ เทศบาลลำลูกกา (อ่าน 15) 20 พ.ค. 65
ฉบับที่ 17/2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 8) 19 พ.ค. 65
ฉบับที่ 16/2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 18 พ.ค. 65
ฉบับที่ 15 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (Big Cleaning) (อ่าน 23) 12 พ.ค. 65
ฉบับที่ 13/2565 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ฝาสีส้ม ในเด็กอายุ 5-11 ปี (อ่าน 31) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 14/2565 รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม นม ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 21) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 12/2565 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) (อ่าน 19) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 11/2565 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 23) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 10/2565 เปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (on - site) (อ่าน 21) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 9/2565 การตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับครูและนักเรียน (อ่าน 15) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 8 รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม นม ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 18) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 7/2565 อบรมการใช้งานโปรแกรมวัดผลและประเมินผล (ปพ5) (อ่าน 19) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 6/2565 จิตอาสามาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 17) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 5/2565 การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 14) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 4 รับบริจาคหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 51 เล่ม จากบริษัทคาราบาว (อ่าน 16) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 3 รับเงินค่าอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม (อ่าน 13) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 2/2565 เจ้าหน้าที่รพ.สต บึงคำพร้อย ให้ความรู้ในการตรวจหาดชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี (ATK) (อ่าน 15) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 1/2565 ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมขอเปิดเรียนแบบ on - site (อ่าน 20) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 50/2564 รับการประเมินเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 17) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 49/2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 18) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 48/2564 บันทึกข้อตกลง Mou ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล (อ่าน 17) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 46/2564 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข็มที่ 2 (อ่าน 22) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 47/2564 รับเงินค่าอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 26) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 51/2564 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 มอบถังขยะให้แก่โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 16) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 11/2565 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) (อ่าน 15) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 13/2565 การฉีดวัคซีนไฟเบอร์ เข็มที่ 1 ฝาสีส้มในเด็กอายุ 5-11 ปี (อ่าน 14) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 13/2565 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ฝาสีส้ม ในเด็กอายุ 5-11ปี (อ่าน 18) 06 เม.ย. 65
ฉบับที่ 45/2564 มอบทุนท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด (แทปไลน์) ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 (อ่าน 63) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 44/2564 รับทุนการศึกษาจากบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) (อ่าน 67) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 43/2564 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ครูโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 54) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 40/2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 48) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 41/2564 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 54) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 42/2564 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 (อ่าน 61) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 39/2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 50) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 38 / 2564 รับเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา 50,000 บาท บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด และรับมอบสิ่งของจากเพจอีจัน และมูลนิธิปวีณา หงสกุล (อ่าน 47) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 37/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (อ่าน 46) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 36/2564 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) (อ่าน 46) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 35/2564 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน รับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 48) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 34/2564 พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ (ออนไลน์) (อ่าน 45) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 33/2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 56) 28 ต.ค. 64