ข่าวประชาสัมพันธ์
36/2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (2 มิ.ย. 66) (อ่าน 3) 06 มิ.ย. 66
35/2566 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (2 มิ.ย. 66) (อ่าน 5) 06 มิ.ย. 66
34/2566 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (1 มิ.ย. 66) (อ่าน 4) 06 มิ.ย. 66
32/2566 ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน (31 พ.ค. 66) (อ่าน 3) 06 มิ.ย. 66
30/2566 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (19 พ.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
29/2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (17 พ.ค. 66) (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 66
28/2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (16 พ.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
27/2566 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประจำปีการศึกษา 2565 (2 พ.ค.66) (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 66
26/2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ประจำปีการศึกษา 2565 (5 เม.ย.66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
24/2566 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (27 มี.ค.66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
25/2566 มอบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (31 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
23/2566 ผลการทดสอบ O-NET 2565 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
21/2566 ปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (27 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
20/2566 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (23-24 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
19/2566 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินเดือข้าราชการครู (20 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
18/2566 รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( 22 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
17/2566 ประชุมเพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน (17 มี.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
16/2566 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด บริจาคเงินสำหรับกิจกรรมกีฬาสี (15 มี.ค. 66) (อ่าน 4) 06 มิ.ย. 66
15/2566 ทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (15 มี.ค. 66) (อ่าน 6) 06 มิ.ย. 66
14/2566 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู่สู่เตรียมพัฒฯ (13 มี.ค. 66) (อ่าน 4) 06 มิ.ย. 66
13/2566 กิจกรรมวันมาฆบูชา (3 มี.ค. 66) (อ่าน 5) 06 มิ.ย. 66
12/2566 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (23 ก.พ. 66) (อ่าน 6) 06 มิ.ย. 66
11/2566 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้สู่เตรียมพัฒน์ฯ (22 ก.พ. 66) (อ่าน 6) 06 มิ.ย. 66
10/2566 ประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่าน RT (20 ก.พ. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
9/2566 กิจกรรมสอนปฏิบัติธรรม (10 ก.พ. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
8/2566 ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
8/2566 รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความรู้รวบยอดสู่การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (7 ก.พ. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
7/2566 ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี ให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
6/2566 มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสแตนเลย์ (3 ก.พ. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
3/2566 ขอบพระคุณคุณศิริทรัพย์ ยังยืนกุล ที่นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
4/2566 ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ด.ญ.เดซี่ ที่นำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 66
3/2566 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ปะจำเดือนมกราคม 2566 (31 ม.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
2/2566 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6 (19-20 ม.ค. 66) (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 66
1/2566 วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (16 ม.ค. 66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
81/2565 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (11 ม.ค.66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
80/2565 พิธิมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (10 ม.ค.66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
79/2565 กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประชุมราษฎร์ (9 ม.ค.66) (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
78/2565 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
77/2565 ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี ให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
75/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
74/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
73/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
72/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
71/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
70/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
69/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
68/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
67/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
66/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66
65/2565 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 66