กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเบญจวรรณ สุตมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกันติมา ปัดมะลิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1