คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางพรนิพา โตเล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : wow_yyy55@hotmail.com

นางสาวธวัลรัตน์ เดชาจัทร์แวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : Thawalrat.Dechajanvang@gmail.com