ปฐมวัย

นางพรนิพา โตเล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธวัลรัตน์ เดชาจัทร์แวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1