กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เจนจิรา ขวัญเจริญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0982590394
อีเมล์ : janehug_@hotmail.com