กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เจนจิรา ขวัญเจริญ
ครูผู้ช่วย