ภาพกิจกรรม
18 ก.พ. การทดสอบ Reading Test (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วัน อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ
เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และปฏิบัติหน้าที่
ตามแนวทางการประเมินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,18:33   อ่าน 35 ครั้ง