ภาพกิจกรรม
14 มิถุนายน 2565 อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มอบเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,23:13   อ่าน 4 ครั้ง